Logo Lærebokforlaget
Omslag programmering i Python – algoritmer og kode

Ny lærebok i programmering i Python. For elever og lærere – og alle andre som vil lære å programmere. Algoritmer og kode tilpasset læreplanen i ungdomsskole og videregående skole.

Omslag 2

Eksamenshefte for fellesfag: Eksamensoppgaver, løsningsforslag, videoløsning (QR-koder) og oversikt over kommandoer med eksempelkode. Bli forberedt til eksamen – og bruk heftet på eksamen!

Omslag 3

Eksamenshefte for programfag: Eksamensoppgaver, løsningsforslag, videoløsning (QR-koder) og oversikt over kommandoer med eksempelkode. Bli forberedt til eksamen – og bruk heftet på eksamen!

Her kjøper du utgivelsene våre