Logo Lærebokforlaget

Om oss

Lærebokforlaget ble startet av Øystein Johannes Weider og Knut Skrindo i 2023. Vi, Øystein og Knut, ble kjent gjennom arbeidet med læreverket Mønster i Gyldendal Undervisning.

Vår erfaring er at læreplanen og kravene til eksamen i matematikk er utfordrende for både elever og lærere. Mange lærebøker gir for liten plass til teori og oppgaver i programmering. Derfor ville vi lage en egen lærebok som gir ungdommer det de trenger for å lære å programmere. Vi etablerte da Lærebokforlaget.

I Lærebokforlaget bruker vi de beste konsulentene i bokbransjen, enten det gjelder faglig kompetanse, språk, design eller produksjon. Vi håper du har stort utbytte av publikasjonene våre!

Hilsen Øystein og Knut

Øystein Johannes Weider er lektor og underviser i matematikk ved Jessheim videregående skole. Weider er også forfatter på Mønster, Gyldendals læreverk i matematikk for videregående skole. Weider har i tillegg laget over 300 undervisningsfilmer i matematikk og programmering for Gyldendal.

Knut Skrindo er lektor ved Oslo katedralskole og har hovedfag i matematikk. Han har undervist i matematikk og programmering siden 2000. Skrindo er forfatter på Mønster, Gyldendals læreverk i matematikk for videregående skole. Siden 2018 har Skrindo gjennomført mer enn 60 kursdager i programmering for lærere, blant annet tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge. (Foto: Fartein Rudjord)