Logo Lærebokforlaget
Omslag programmering i Python – algoritmer og kode

Ny lærebok i programmering i Python. For elever og lærere – og alle andre som vil lære å programmere. Algoritmer og kode tilpasset læreplanen i ungdomsskole og videregående skole.

BLA I BOKA – Les et utdrag av de første sidene i boka.

DIGTALT VURDERINGSEKSEMPLAR – Registrer deg her for å få tilgang

BOKAS EGEN NETTSIDE – Med tilleggsmateriell: Videoer, filer og eksempler

Programmering i Python - algoritmer og kode gir en innføring i programmering i Python.

Boka er skrevet for elever og lærere i ungdomsskole og videregående skole, men egner seg for alle som vil lære å programmere. Den inneholder grunnleggende Python, trening i algoritmer og anvendelser. Temaene er hentet fra læreplanen i matematikk for ungdomsskole og videregående skole. Boka inneholder øvingsoppgaver med løsninger til alle temaer. På bokas nettside finner du blant annet videoer til alle eksempler og alle eksamensoppgaver.

Boka består av tre kapitler:

Kapittel 1. Vi programmerer i Python

Grunnleggende strukturer i Python, med blant annet variabler, vilkår, løkker, lister, funksjoner sammen med noen anvendelser.

Kapittel 2. Algoritmer

Vi jobber med noen nyttige algoritmer som ligger til grunn for naturlige anvendelser, for eksempel største verdi, kombinasjoner, sortering og søking.

Kapittel 3. Vi bruker programmeringen

Kapittelet inneholder anvendelser i rekursive mønstre, grafisk framstilling, funksjoner, økonomi og simulering.

Her kjøper du utgivelsene våre